Rozliczenie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie firmy.

Rozliczanie dotacji unijnych

Wypada zacząć od tego, że nie tylko kwoty ze sprzedaży towarów i usług ale również dotacje są przychodami z działalności gospodarczej. Zgodnie z art.14 ust.2 pkt 2 ustawy o PDOF - Dz.U. z 2012r. poz.361 ze zm. wyjątkiem będą jedynie sytuacje kiedy otrzymana dotacja przeznaczona jest na zakup, wytworzenie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych nie będzie stanowić przychodu dla firmy. W związku z tym ta część tej dotacji która przeznaczona będzie na nabyte podlegające amortyzacji środki trwałe nie będzie przychodem dla firmy. Dochodem będzie natomiast ta część dotacji przeznaczona na nabycie materiałów i towarów.

Sprawdź koniecznie kiedy należy przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników.

 

Doskonałą wskazówką będzie tekst ustawy:

 

Przychodem z działalności gospodarczej są również:
(...)
2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;”.

 

 

Żeby uniknąć wszelkich niejasności a przede wszystkim niepotrzebnych błędów w rozliczeniu pozyskanych dotacji z Urzędów Pracy rekomendujemy - przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych - nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Warto do tego celu wykorzystać sprawdzone i niezawodne rozwiązania dlatego rekomendujemy użycie wyszukiwarki na stronie www.zaufanaksiegowa.pl. Umożliwia ona dobranie sprawdzonego biura rachunkowego z uwzględnieniem realnych potrzeb firmy. Następnym krokiem powinno być podpisanie umowy z księgową która zajmuje się rozliczaniem dotacji unijnych i już na początku odciąży Cię w kwestii kompletowania niezbędnej dokumentacji do PUP oraz przyda się na etapie zakładania działalności i co za tym idzie dokonywania wpisów (CEIDG-1), czy też wyborze formy opodatkowania oraz zgłoszenia płatnika ZUS. Warto również pamiętać o licznych promocjach, które oferują biura rachunkowe. Najpopularniejsza z nich „miesiąc za 1 zł” pozwoli odłożyć pierwsze płatności za fachowe wsparcie na czas po rozruchu przedsiębiorstwa.