Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia.

zwolnienie lekarskie po wygasnieciu uymowyDość często zadawanym na różnorodnych forach pada następujące pytanie: „Jestem na zwolnieniu chorobowym i ustała mi umowa o pracę. Czy mam prawo do zasiłku?”. Udzielane odpowiedzi są dość często lapidarne i nie wyczerpują zagadnienia ale księgowa z Łodzi na pewno sobie poradzi. Kwestia ta jest dość ważna ponieważ dotyczy milionów pracowników w RP. Jeżeli pracownik zatrudniony na umowę o pracę rozpoczął kurację i w związku z nią otrzymał również zwolnienie lekarskie to ma prawo do jego kontynuowania nawet jeżeli w czasie zwolnienia rozwiązaniu uległ stosunek pracy. Nie ma znaczenia czas na jaki zawarta była umowa (umowa czas określony czy nieoznaczony).

A jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku planujesz otworzyć własną firmę powinieneś zainteresować się rozliczaniem dotacji z Powiatowym Urzędem pracy.

 

Istnienie szereg obostrzeń, do których chory musi się zastosować aby po zakończeniu umowy o pracę nadal pobierać zasiłek chorobowy. Po pierwsze leczenie i zwolnienie musi być kontynuowane bez przerwy co oznacza, że nie może występować żadna luka w okresach zwolnienia lekarskiego w czasie i po ustaniu zatrudnienia i muszą one następować bezpośrednio po sobie spełniając warunek ciągłości. Nie ma znaczenia za to fakt, że zwolnienia chorobowe wystawiają różni lekarze lub lekarze różnych specjalności. Istotne za to jest niezwłoczne (nie później niż do trzech dni) dostarczenie zwolnienia chorobowego do najbliższej placówki ubezpieczyciela (ZUS). Warto również wspomnieć o wysokości zasiłku – podobnie jak w czasie zatrudnienia wynosi on 80 % ostatnich poborów podstawowych. Na koniec jeszcze przestroga dla księgowa Zabrze. W czasach kiedy ZUS precyzyjnie odlicza każdą wydaną złotówkę w czasie wypłacania zasiłku chorobowego osobie, która nie ma stosunku pracy (nie rokuje na szybkie odprowadzanie kolejnych składek ubezpieczenia) należy liczyć się z częstymi wizytami kontrolerów w miejscu zamieszkania. Uwaga ta dotyczy zarówno osób, które zgodnie z zapisami na zwolnieniu mogą wychodzić jak i przede wszystkim tych które muszą przebywać w domu.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.