Jakie dokumenty do zasiłku macierzyńskiego?

 

Wielu rodziców z utęsknieniem czeka na narodziny dziecka. W tym momencie pojawia się wiele ważnych kwestii które powinno się przeanalizować. Jedną z nich jest zasiłek macierzyński. Na początku 2016 roku, weszły w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. wprowadzające zmiany w zasiłkach. Na samym początku trzeba wspomnieć, że obecnie zasiłek macierzyński przysługuje wszystkim rodzicom, bez względu na to czy pracują oni aktywnie zawodowo, czy też pozostają bez zatrudnienia. W 2016 roku zasiłek macierzyński wynosi 80% wynagrodzenia i można go pobierać przez cały urlop macierzyński. Można też do 26 tygodni pobierać zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia, a następnie w wysokości 60%.

 

Wśród grupy osób interesujących się zagadnieniami związanymi z zasiłkiem macierzyńskim, znalazła się pracownica księgowa Jelenia Góra reprezentująca biuro rachunkowe mieszczące się przy ulicy Kochanowskiego 11. Jest ono członkiem największej polskiej organizacji biznesowej Lewiatan   zrzeszającej około 3900 przedsiębiorców oraz dającej zatrudnienie średnio 900 tys. osobom. Chcąc ubiegać się o powyższy zasiłek należy przedłożyć właściwe dokumenty. Między innymi zaświadczenie o opłacaniu składek wykazywane na druku ZUS Z-3. Niezbędnymi dokumentami wymaganymi aby móc starać się o świadczenie pieniężne, jest dokument wskazujący przewidywaną datę porodu wystawiany przez odpowiedniego lekarza. Dotyczy to osób występujących z wnioskiem przed porodem. Natomiast po urodzeniu dziecka konieczne jest przedłożenie oryginału lub kopii skróconego aktu urodzenia dziecka. Trochę inaczej wygląda sytuacja gdy dziecko urodzi się w trakcie pobytu za granicą lub po ustaniu zatrudnienia. W pierwszym przypadku należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez zagranicznego lekarza, wskazujące datę porodu lub zagraniczny akt urodzenia dziecka. Natomiast w drugiej sytuacji dodatkowo należy okazać odpowiednie dokumenty stwierdzający ustanie zatrudnienia.

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.